Skap

Bänkskåp

Bänkskåp med luckor och lådor

 • Bänkskåpen är 780 mm höga (870 mm inkl sockel).
 • Djupet är 590 mm.
 • Lådorna upptill är 120 mm höga utvändigt (invändigt ca 70 mm),och luckorna undertill är 570 mm höga.
 • Luckorna kan kompletteras med bestickinsatser, knivblock, m.m.
 • Skåpet kan kompletteras med utdragslådor och tex utdragbar skärbräda.
 • De vertikala ramarna är vanligtvis 20-40 mm breda.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

BD1L1

Bänkskåp med en lucka och en låda.
Bredd: 250-660 mm.

BD2L1

Bänkskåp med två luckor och en låda.
Bredd: 630-950 mm.

BD2L2

Bänkskåp med två luckor och två lådor.
Bredd: 630-1250 mm.

BD2L3

Bänkskåp med två luckor och tre lådor.
Bredd: 800-1250 mm.

BD2L4

Bänkskåp med två luckor och fyra lådor.
Bredd: 900-1250 mm.

BD3L3

Bänkskåp med tre luckor och tre lådor.
Bredd: 1000-1500 mm.

Bänkskåp

Bänkskåp med bara luckor

 • Bänkskåpen är 780 mm höga (870 mm inkl. sockel).
 • Djupet är 590 mm.
 • Luckorna är 720 mm höga.
 • De vertikala ramarna är vanligtvis 20-40 mm breda.
 • Skåpet kan kompletteras med utdragbar skärbräda.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

BD1

Bänkskåp med en lucka.
Kan även göras utan lucka, eller som draglucka med skåpsutdrag.
Bredd: 150-660 mm.

BD2

Bänkskåp med två luckor.
Kan även göras utan luckor.
Bredd: 630-1250 mm.

BC

Bänkskåp för hörn, med fast invändigt hyllplan eller utdragshylla.
Bredd (synlig del):
470-660 mm.

Bänkskåp

Bänkskåp med bara lådor

 • Bänkskåpen är 780 mm höga (870 mm inkl. sockel).
 • Djupet är 590 mm.
 • De vertikala ramarna är vanligtvis 20-40 mm breda.
 • Lådorna kan kompletteras med bestickinsatser, knivblock, m.m.
 • Skåpet kan kompletteras med utdragbar skärbräda

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

BL2

Bänkskåp med en lucka.
Kan även göras utan lucka, eller som draglucka med skåpsutdrag.
Bredd: 150-660 mm.

BL3

Bänkskåp med tre lådor.
Bredd: 250-820 mm.
Invändig lådhöjd: 70 mm
resp. 220 mm.

BL4

Bänkskåp med fyra lådor.
Bredd: 250-820 mm.
Invändig lådhöjd: 70 mm
resp. 145 mm.

BL5

Bänkskåp med fem lådor.
Bredd: 250-820 mm.
Invändig lådhöjd: 70 mm.

BL6

Bänkskåp med sex lådor.
Bredd: 630-1250 mm.
Invändig lådhöjd: 70 mm
resp. 220 mm.

BL8

Bänkskåp med åtta lådor.
Bredd: 630-1250 mm.
Invändig lådhöjd: 70 mm
resp. 145 mm.

BL9

Köpmansdisk med nio lådor.
Bredd: 630-1250 mm.
Invändig lådhöjd: 70 mm
resp. 220 mm.

BL10

Bänkskåp med tio lådor.
Bredd: 630-1250 mm.
Invändig lådhöjd: 70 mm.

BL14

Köpmansdisk med fjorton lådor.
Bredd: 630-1250 mm.
Invändig lådhöjd: 70 mm resp. 145 mm.

BL16

Köpmansdisk med sexton lådor.
Bredd: 630-1250 mm.
Invändig lådhöjd: 108 mm.

Bänkskåp

Bänkskåp för diskhoar

 • Vaskskåp med utdragslådor (inga gångjärn på luckan).
 • Invändig trälåda med metallkärl för källsortering.
 • Skåpen är 780 mm höga (870 mm inkl. sockel).
 • Djupet är 590 mm.
 • Luckorna är 570 mm höga.
 • De vertikala ramarna är vanligtvis 20-40 mm breda.
 • Skåpet kan kompletteras med en invändig utdragslåda.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

BSP1L1

Vaskskåp med en lucka.
Bredd: 230-820 mm.

BSP2L2

Vaskskåp med två utdragslådor.
Bredd: 450-1250 mm.

Bänkskåp

Bänkskåp för vitvaror

 • Bänkskåpen är 780 mm höga (870 mm inkl. sockel).
 • Djupet är 590 mm.
 • De flesta vitvaror passar – de har oftast standard mått, och annars anpassas skåpen till specialmått.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

BD1o

Bänkskåp för inbyggnadsugn, med lucka undertill.
Bredd: 640-940 mm.

BD1o+PC

Bänkskåp för inbyggnadsugn, med lucka undertill, och fack för brickor vid sidan om (utan lucka).
Bredd: 760-1040 mm.

BD1dw-600

Lucka för inbyggnadsdiskmaskin, 60 cm (ingen skåpsstomme). Fungerar bäst tillsammans med diskmaskin med glidskenor.
Bredd: 600-720 mm.

BD1wg

Bänkskåp för inbyggnadsvitvara (t.ex. frys, kyl, tvättmaskin).
Bredd: 640-740 mm.

BD1dw-450

Lucka för inbyggnadsdiskmaskin, 45 cm (ingen skåpsstomme).
Fungerar bäst tillsammans med diskmaskin med glidskenor.
Bredd: 450-570 mm.

Väggskåp

Väggskåp med en lucka

 • Bredd: 250-700 mm.
 • Höjd: 1010-1500 mm.
 • Väggskåp med en lucka
 • Väggskåpen är vanligtvis 310 eller 360 mm djupa, men går att göras grundare och djupare.
 • Om väggskåpet placeras över ett högskåp är djupet 610 mm.
 • Kan utrustas med infälld belysning på undersidan.
 • Om väggskåpet har en täcksida kan denna utformas som en konsoll, som går ner till bänkskivan.
 • De vertikala ramarna är vanligtvis 60-90 mm breda. Ramen nertill är 60 mm. Ramen upptill är ca 100-200 mm.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

OD1-tall

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 250-700 mm.
Höjd: 1010-1500 mm.

OD1-med

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 250-700 mm.
Höjd: 710-1000 mm.

OD1-low

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 250-700 mm.
Höjd: 460-700 mm.

OD1-xlow

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 250-700 mm.
Höjd: 300-450 mm.

OD1C-xlow

Hörnväggskåp med en lucka.
Synlig bredd: 350-450 mm.
Djup: 600-800 mm.
Höjd: 300-450 mm.

OD1C-low

Hörnväggskåp med en lucka.
Synlig bredd: 350-450 mm.
Djup: 600-800 mm.
Höjd: 460-700 mm.

OD1C-med

Hörnväggskåp med en lucka.
Synlig bredd: 350-450 mm.
Djup: 600-800 mm.
Höjd: 710-1000 mm.

OD1C-tall

Hörnväggskåp med en lucka.
Synlig bredd: 350-450 mm.
Djup: 600-800 mm.
Höjd: 1010-1500 mm.

Väggskåp

Väggskåp med två eller tre luckor

 • Väggskåpen är vanligtvis 310 eller 360 mm djupa, men går att göras grundare och djupare.
 • Om väggskåpet placeras över ett högskåp är djupet 610 mm.
 • Kan utrustas med infälld belysning på undersidan.
 • Om väggskåpet har en täcksida kan denna utformas som en konsoll, som går ner till bänkskivan.
 • De vertikala ramarna är vanligtvis 60-90 mm breda. Ramen nertill är 60 mm.
 • Ramen upptill är ca 100-200 mm.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

OD2-xlow

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 610-1300 mm.
Höjd: 300-450 mm.

OD2-low

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 610-1300 mm.
Höjd: 460-700 mm.

OD2-med

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 610-1300 mm.
Höjd: 710-1000 mm.

OD2-tall

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 610-1300 mm.
Höjd: 1010-1500 mm.

OD3-xlow

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 860-1500 mm.
Höjd: 300-450 mm.

OD3-low

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 860-1500 mm.
Höjd: 460-700 mm.

OD3-med

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 860-1500 mm.
Höjd: 710-1000 mm.

OD3-tall

Väggskåp med en lucka.
Bredd: 860-1500 mm.
Höjd: 1010-1500 mm.

Sittbänkar

Bänk med lådor undertill

 • Höjden är 320 mm (410 mm inkl. sockel).
 • Djupet är 490 mm.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

BbL1

Sittbänk med en låda.
Bredd: 300-650 mm.

BbL2

Sittbänk med två lådor.
Bredd: 650-1300 mm.

BbL3

Sittbänk med tre lådor.
Bredd: 1300-1690 mm.

Hörnskafferi

 • Hörnskafferier kan göras i valfri höjd, djup och bredd.
 • Fronten görs ofta vinklad i 45 grader, men det går även med andra vinklar.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

TD1C-tall

Hörnskafferi.

TD1C-tall+low

Hörnskafferi, extra högt (med tilläggsöverskåp).

Öppna hyllor

 • Höjd inkl. fästbrädan är 210 mm.
 • Djupet är 215 mm.
 • Spotlights kan fällas in i hyllplanets undersida, och en kanal för strömkabeln borras i hyllplanet.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

OSH

Öppet hyllplan med två eller tre konsoller.
Längd: 400-2000 mm.

Högskåp

Högskåp med luckor och lådor

 • Högskåpen kan göras i valfri höjd, oftast omkring 2000 mm.
 • Djupet är vanligtvis 610 mm.
 • Måtten på lådorna är variabla, och de kan utrustas med t.ex. bestickinsatser.
 • Utdragslådor bakom luckorna går att välja till, liksom utdragbar skärbräda.
 • Skåpets vertikala ramar är vanligtvis 20-40 mm breda.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

TD1L3

Högskåp med tre lådor
nertill och en lucka upptill.
Bredd: 340-680 mm.

TD2

Skafferiskåp.
Bredd: 760-1310 mm.

TD1

Högskåp med en lucka.
Bredd: 340-680 mm.

TDx2

Högskåp med två luckor (en upptill, en nertill).
Bredd: 340-680 mm.

TD1L2

Högskåp med två lådor nertill och en lucka upptill.
Bredd: 340-680 mm.

Högskåp

Högskåp med öppna hyllor

 • Högskåpen kan göras i valfri höjd, oftast omkring 2000 mm.
 • Djupet är vanligtvis 610 mm.
 • De vertikala ramarna är vanligtvis 20-40 mm breda.
 • Skåp utan luckor kan målas invändigt, eller vara omålade (behandlas då med linoljevax invändigt)

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

TShNd

Högskåp utan dörr med hyllor (omålade hyllplan och insida).
Bredd: 150-810 mm.

Högskåp

Högskåp för kyl/frys

 • Högskåpen anpassas till höjden på vitvarorna, oftast är skåpen omkring 2000 mm.
 • Dörröppningen för kyl/frys är 580 mm (passar då för vitvaror som är 540 mm breda).
 • Djupet är vanligtvis 610 mm.
 • De vertikala ramarna är vanligtvis 20-40 mm breda.
 • Skåpen fungerar för både “door-on-door”-kylskåp och vitvaror med glidskenor. (Om det är door-on-door levereras luckan utan gångjärn.)

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

TWDx2

Högskåp med två luckor för inbyggnads kyl/frys.
Bredd: 620-700 mm.
Dörröppningen är vanligtvis 580 mm för att passa till ett 540 mm-kylskåp.

TWD1

Högskåp med en hög lucka (för inbyggnadskyl/-frys).
Bredd: 620-700 mm.
Dörröppningen är vanligtvis 580 mm för att passa till ett 540 mm-kylskåp.

TNd

Högskåp utan dörr (för en eller två fristående kyl och/eller frys).
Bredd: 620-1340 mm.

Högskåp

Högskåp för ugnar

 • Högskåpen anpassas till höjden på vitvarorna, oftast är skåpen omkring 2000 mm.
 • Öppningen för ugn är 600 mm bred. Höjden anpassas beroende på ugnens mått.
 • Djupet är vanligtvis 610 mm.
 • Måtten på lådorna är variabla, och de kan utrustas med t.ex. bestickinsatser.
 • Utdragslådor, bakom luckorna går att välja till, liksom utdragbar skärbräda.
 • De vertikala ramarna är vanligtvis 20-40 mm breda.

OBS! Alla mått är variabla och kan anpassas helt efter dina förutsättningar.

ToD2

Högskåp för inbyggnadsugn och två luckor.
Bredd: 640-720 mm.

ToD1L2

Högskåp för inbyggnadsugn och en lucka och två lådor.
Bredd: 640-720 mm.

ToD1L3

Högskåp för inbyggnadsugn och en lucka och tre lådor.
Bredd: 640-720 mm.

TomD1L2

Högskåp för inbyggnadsugn och inbyggnadsmikro med en lucka och två lådor.
Bredd: 640-720 mm.

TomD2

Högskåp för inbyggnadsugn och inbyggnadsmikro och två luckor.
Bredd: 640-720 mm.

TmD2

Högskåp för inbyggnadsmikro och två luckor.
Bredd: 640-720 mm.

TmD1L3

Högskåp för inbyggnadsmikro med en lucka och tre lådor.
Bredd: 640-720 mm.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 24 timmar (oftast snabbare).
  Här finns vi

  Vårt showroom hittar du på Östra Rönneholmsvägen 5 i Malmö. Vi har öppet efter överenskommelse, välkommen!

  Östra Rönneholmsvägen 5
  211 47 Malmö

  instagram Se mer på Instagram - kulladal20tal

  Kulladal Kitchens AB, Malmö © 2019-2022